Αυτοκινούμενο Μεταφορικό Καρότσι Power 6×6 Sik Kiriakakis

Αυτοκινούμενο Μεταφορικό Καρότσι Power 6×6.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας: Βενζίνης, ROBIN EX 21 7HP / ROBIN EX 27 9HP

Εκκίνηση: Χειρόμιζα

Διαστάσεις Βαγονιού: 1,10m x 0,75m

Βαγόνι: Ανατρεπόμενο

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,63m x 1,05m x 1,10m

Βάρος: 200kg